Terminai ir sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos ir nuostatos

Bendrosios

Toliau pateiktos taisyklės taikomos Tone.plus teikiamoms paslaugoms. Kartais paslaugos taisyklės gali būti taikomos įvairiems gaminiams. Esant neatitikimų tarp bendrųjų ir paslaugos taisyklių, pirmenybė teikiama paslaugos taisyklėms.

Dalyvavimo teisė

Dalyviai turi turėti veikiantį mobiliojo ryšio operatoriaus teikiamą ryšį ir mobilųjį telefoną.

Paslaugos abonentui turi būti ne mažiau nei 18 metų.

Paslaugos abonentai, prieš užsisakydami paslaugą, turi gauti telefono sąskaitos mokėtojo leidimą.

Paslaugos abonentas, prieš prisijungdamas prie užsakymo, turi būti susipažinęs su bendrosiomis ir konkursų taisyklėmis, sąlygomis ir nuostatomis ir su jomis sutikti.

Pradėdamas naudotis užsakomąja paslauga, paslaugos abonentas užtikrina, kad turi teisę naudotis paslauga, yra susipažinęs su įmonės Tone.plus paslaugomis, sąlygomis ir nuostatomis ir su jomis sutinka.

Užsakymas

Abonentas gaus sveikinimo pranešimą su informacija apie paslaugą.

Abonentui bus atsiųsta WAP nuoroda į turinio atsisiuntimo puslapį, kuriame abonentas gali pasirinkti atsisiųstinus elementus.

Tone.plus teikia mobiliojo telefono tinkinimo ir pramogų elementus, pvz., skambučio melodijas, juokingus garsus.

Tai užsakomoji paslauga. Kaina – 3.66€ už SMS, 1 SMS per 1 d.

Vartotojas, nesilaikantis bendrųjų ir specialiųjų užsakymo taisyklių, sąlygų ir nuostatų, gali būti diskvalifikuotas iš esamo ir būsimų užsakymų.

Tone.plus pasilieka teisę bet kada dėl bet kokios priežasties keisti užsakymų taisykles, atšaukti arba sustabdyti užsakymą.

Įmonės Tone.plus negalima laikyti atsakinga už dėl techninių priežasčių mobiliojo ryšio operatoriaus, ryšio paslaugų teikėjo klaidų, įrangos, mobiliojo telefono, kompiuterio gedimų arba kitų klaidų arba gedimų dėl techninių problemų, susijusių su aparatine arba programine įranga.

Prieš užsisakydamas paslaugą, vartotojas privalo įsitikinti, kad jo mobilusis telefonas suderinamas su paslauga. Įmonės Tone.plus negalima laikyti atsakinga, jei gaminiai neveikia vartotojo telefone todėl, kad vartotojas prieš tai nepatikrino suderinamumo. Jei norite patikrinti telefono suderinamumą, apsilankykite svetainėje handset support

Užsakymo įkainis nurodytas įmonės Tone.plus svetainėje adresu arba reklaminėje su paslauga susijusioje medžiagoje. Vartotojas apmokestinamas už kiekvieną gautą SMS pranešimą. Taikomi standartiniai operatoriaus mokesčiai.

Vartotojai gali atsisakyti savo užsakymo išsiųsdami raktažodį:

STOP numeriu 1600

Asmeninė dalyvių informacija naudojama atsakingai ir tik paslaugos tikslais. Be išankstinio dalyvio sutikimo asmeniniai duomenys neatskleidžiami trečiajai šaliai.

Ginčo, kilusio dėl šių sąlygų ir nuostatų taisyklių ir užsakymų valdymo, metu galutinį sprendimą priima Tone.plus. Kitų diskusijų nepradedama.

Įmonės Tone.plus paslaugoms taikomi Lithunia.